مقاله ها

حوادث دندان

بیماری لثه

بيماری‌های لثه

لثه ها لايه ای از بافت محافظ را شكل می دهند كه قاعده هر دندان را  احاطه كرده و بخشی از استخوانهای فک را می پوشانند. اگر لثه ها صدمه ببينند، دندانها حمايت خود را از دست داده و ممكن است بيفتند. بيشتر بيماريهای لثه می توانند به وسيله بهداشت خوب دهان پيشگيری شوند.

در طی معاينات منظم دندان، بيشتر دندانپزشكان و بهداشت كاران دهان و دندان اطلاعات لازم در مورد روش صحيح مسواک زدن و استفاده از نخ دندان و مراقبت عمومی دهان و دندان را به افراد می دهند. تميز نگه نداشتن دندانها به ميزان كافی منجر به تشكيل پلاک ( رسوبی از خرده های غذای، بزاق و باكتريها ) روی سطح دندان می شود. اگر چه پلاک خارج نشود ؛ می تواند سبب التهاب لثه ها شود. در بيشتر موارد جدی و شديد، ممكن است دندان مبتلا شده و بيفتد.

التهاب لثه ها:

التهاب لثه ها معمولا در اثر سطح پايين بهداشت دهان ايجاد می شود.

جنس : در زنان شايعتر است .

نحوه زندگی : سطح پايين بهداشت دهان عامل خطر محسوب می شود.

التهاب ملايم لثه ها همچنين تحت عنوان بيماری لثه شناخته می شود و بسيار رايج است به طوريكه از هر فرد بالغ نه نفرشان مبتلا به آن می شوند. لثه‌های سالم صورتی يا قهوه ای و محكم هستند. در التهاب لثه، لثه ها به رنگ قرمز ارغوانی درآمده نرم و براق می شوند و به راحتی خونريزی می كنند. بخصوص هنگام مسواک زدن دندانها.

اين بيماری معمولا به علت تشكيل يک پلاک ( رسوب ذرات غذايی ، بزاق و باكتريها ) در محل اتصال لثه به قاعده دندان می باشد. التهاب لثه می تواند به علت داروهای خاصی مثل فنی توئين، سركوب كننده های ايمنی و داروهای ضد فشارخون بدتر شود. اين داروها می تواند باعث رشد بيش از حد لثه ها شده و جدا شدن پلاک را مشكل نمايد. داروهای ضد حاملگی بخصوصی نيز می توانند باعث بدتر شدن علائم شوند. خانم های حامله به علت تغييرات زياد هورمونها در بدن بيشتر مستعد التهاب لثه می باشند.

 

حوادث لثه

 

علائم آن چيست ؟

علائم التهاب لثه (ژنيژيويت) به تدريج ظاهر شده و معمولاً شامل لثه های :

1. متورم

2. درخشان ( بزاق )

3. نرم و قرمز مايل به ارغوانی

4. لثه هايی كه به آسانی در هنگام مسواک زدن خونريزی می كنند.

درمان چيست ؟

اگر التهاب لثه ( ژينژيويت ) داريد، دندانپزشک شما حتما دندانهايتان را برای خارج كردن پلاک و كالكولوس ( پلاک سخت شده ) جرم گيری می كند. روشهايی كه بكار گرفته می شود، شامل استفاده از لايه بردار ماوراء صوت برای خارج كردن كالكوس و تراشيدن قسمتهای باقيمانده مقاوم با يک ابزار دستی است. سپس دندانها از ضايعات و خرده های ايجاد شده تميز می شوند. مسكن نيز ممكن است تجويز شود. وقتی دندانهای شما كاملا تراشيده شده و تميز شدند، لثه ها بايستی به تدريج به وضعيت طبيعی برگردند.

پريودنيت Periodontitis:

التهاب بافتهای محافظ اطراف دندان می باشد.

سن : در سنين بالاتر از 55 سال شايعتر است.

ژنتيک : در موارد نادری، علت آن ارثي است.

نحوه زندگی : سطح پايين بهداشت دهان و دندان و مصرف سيگار خطر محسوب می شوند.

جنس: عامل مهمی نيستند.

در اين بيماری بافتهای اطراف دندان كه دندنها را در حفره خود محكم نموده و محفوظ نگاه مي دارند، ملتهب شده و دندانها لق می شوند و گاها ممكن است بيفتند. آسيب و صدمه ناشی از التهاب دور دندان غير قابل برگشت است، اما با درمان و بهبود بهداشت دهان و دندان می توان از التهاب بيشتر و مجدد جلوگيری كرد.

 

حوادث لثه

 

علائم آن كدامند ؟

در مراحل اوليه پريودنتيت ممكن است علامتی وجود نداشته باشد . علائم پريودنتيت مزمن عبارتند از :

1. لثه های قرمز، نرم و براق كه به راحتی خونريزی می كنند و ممكن است پسروی كرده باشند.

2. دندان درد هنگام مصرف غذاها يا نوشيدنی‌های داغ ، سرد يا شيرين.

در مراحل انتهايي پريودنتيت مزمن ، ممكن است دندانها لق شوند .

علائم پريودنتيت پرياپيكال عبارتند از :

1. دندان درد در يک ناحيه خاص مخصوصاً هنگام جويدن

2. لق شدن دندان

3. تورم فک

در برخی موارد، آبسه دندان تشكيل می شود. اگر هر يک از اين علايم ايجاد شد، بيدرنگ با دندانپزشک خود مشورت كنيد.

اقدامات مؤثر

دندانپزشک دندانها و لثه های شما را معاينه نموده و عمق فاصله ميان آنها را با استفاده از يک پروب خاص امتحان خواهد كرد. و نيز ممكن است برای بررسی اينكه چه مقدار از استخوان حمايت كننده اطراف دندانها از دست رفته است، راديوگرافی دندان درخواست كند. پريودنتيت مزمن با خارج كردن پلاک و كالكولوس دندان از طريق جرم گيری درمان می شود. در برخي موارد، خارج كردن بخشی از لثه ( تراشيدن و تميز كردن لثه ها با جراحي ) برای كاهش فاصله ميان لثه ها و دندانها انجام می شود. ممكن است، لبه های دچار بيماری بين دندان و لثه ها خارج شوند تا به بافت سالم اجازه داده شود كه خود را به دندانها بچسباند. بعد از جراحی، احتمالا برای شما يک دهانشويه ضد عفونی كننده ( آنتي سپتيک ) تجويز خواهد شد.

اگر پريودنتيت شديد باشد، ممكن است دندانپزشک شما، يك دوره آنتی بيوتيک تجويز كند. پريودنتيت پرياپيكال با خارج كردن باكتريها از دندان و انجام درمان كانال ريشه ای، درمان می شود. بعد از درمان دندانپزشک، شما را راهنمايی خواهد كرد تا برای پيشگيری از تشكيل مجدد پلاک و كالكولوس حداقل روزی دوبار مسواک زده و از نخ دندان استفاده كنيد. اگر شما سيگار مصرف كنيد، ترک آن به پيشگيری از التهاب بيشتر و مجدد كمک خواهد كرد.

پيش آگهی

اگر شما پريودنتيت مزمن داريد، بهبود بهداشت دهان و ترک مصرف سيگار، به پيشگيری از پسروی بيشتر لثه ها و لق شدن دندانها كمک خواهد كرد. و نيز ممكن است باعث كاهش خطر عوارض آن شود. پريودنتيت پرياپيكال ممكن است به درمان كانال ريشه ای نياز داشته باشد. در حدود یک مورد از هر 10 مورد پريودنتيت ممكن است شكل سريعا پيشرونده آن باشد كه منجر به از دست دادن دندان در حدود 50 سالگی می شود.

پس روی لثه ها:

دور شدن لثه ها از اطراف دندانهاست كه سبب در معرض قرار گرفتن بخشی از ريشه ها می شود.

سن : معمولا بعد از 55 سالگی ايجاد می شود.

نحوه زندگی : سطح پايين بهداشت دهان و مسواک زدن محكم و ساينده عوامل خطر محسوب می شوند.

لثه های سالم بطور محكم اطراف دندان را در محلی كه تاج و ريشه به هم می رسند، درزگيری می كنند. اگر لثه ها پسروی كنند، ريشه دندان در معرض قرار می گيرد و باعث ضعيف شدن اتصال دندان و حفره آن می شود. گاها، ممكن است دندان لق شده و در موارد شديد ممكن است نياز به خارج كردن آن توسط دندانپزشک باشد. اگر ريشه ها در معرض قرار گيرند، ممكن است دندانها مواد داغ، سرد يا شيرين حساس شوند، از آنجا كه ريشه ها نسبت به مينای روی تاج دندان نرمتر هستند، برای فساد و پوسيدگی مستعد تر می باشند.

 

حوادث لثه

علل پسروی لثه ها

پسروی شديد لثه ها معمولا علامت و نشانهای از التهاب لثه ژينژيويت و پريودنتيت طولانی مدت است. اين بيماريها نتيجه سطح پايين بهداشت دهان و دندان است كه منجر به تشكيل پلاک ( رسوبی از خرده های غذايی ، بزاق و باكتريها ) و كالكولوس ( پلاک سخت شده ) بين قاعده دندانها و لثه ها می شود. گاها لثه ها دچار التهاب شده و پسروی می كنند و ريشه دندانها در معرض قرار می گيرند. مسواک زدن محكم و ساينده در طول حاشيه لثه ها، خصوصا در جهت افقی با يک مسواک سفت و محكم، نيز ممكن است سبب پسروی شود.

اقدامات مؤثر

اگر لثه های شما دچار پسروی شده است، بهبود وضعيت بهداشت دهان و دندان و ترك سيگار، از پسرفت بيشتر لثه ها جلوگيری می كند. دندانپزشک شما احتمالا از جرم گيری برای خارج كردن پلاک و كالكولوس از دندانهای شما استفاده خواهد كرد. جرم گيری به پيشگيری از پسروی بيشتر لثه ها كمک خواهد كرد. وی همچنين شما را در مورد تكنيكها و روشهای مسواک زدن و استفاده از نخ دندان برای اجتناب از آسيب بعدی كه ريشه ها را در معرض قرار می دهد، راهنمایی خواهد كرد. ممكن است دندانپزشک همچنين به شما پيشنهاد كند تا از يک خميردندان بيحس كننده يا دهانشويه حاوی فلورايد كه به كاهش خطر فساد و پوسيدگی كمک می كند، استفاده كنيد.

هيپرپلازی لثه  Gingival  hyperplasia:

بزرگ شدن و تورم لثه ها است كه به علل متنوع و مختلفی ايجاد می شود.

نحوه زندگی : سطح پايين بهداشت دهان عامل خطر محسوب می شود.

سن ، جنس و ژنتيک : عوامل مهمی نيستند.

لثه ها بطور شايعی بزرگ و متورم می شوند. شرايطی كه بنام هيپرپلازی لثه ناميده شده و در نتيجه التهاب لثه ( ژينژيويت ) ايجاد می شود. اين وضعيت معمولا نتيجه سطح پايين بهداشت دهان است كه اجازه تشكيل پلاک ( رسوبی از خرده های غذايی، بزاق و باكتريها ) و كالكولوس را در محلی كه لثه ها و دندانها به هم می رسند، را می دهد. لثه های ملتهب شده در هنگام مسواک زدن به راحتی خونريزی می كنند. هيپرپلازی لثه همچنين می تواند عارضه جانبی برخی داروها از قبيل داروهای ضد فشارخون، ضد تشنجها و برخی داروهای سركوب كننده ايمنی باشد. اين وضعيت می تواند همچنين در طی حاملگی بخاطر برخی تغييرات هورمونی ايجاد شود. علل كمتر شايع، شامل لوسمی حاد و اسكوربوت كه در آن كمبود ويتامين C وجود دارد، می باشند.

 

حوادث لثه

 

اقدامات مؤثر

جهت درمان هيپرپلازی لثه، احتمالا دندانپزشک دندانهای شما را برای خارج كردن پلاک جرم گيری و شما را در مورد مسواک زدن و استفاده از نخ دندان بطور منظم راهنمایی می كند. در برخی موارد، ممكن است بافت لثه اضافی خارج شود. اگر هيپرپلازی لثه بخاطر مصرف داروست، تغييراتی داده خواهد شد. در صورت امكان، بيماری زمينه ای مانند لوسمی حاد، درمان خواهد شد و پس از آن وضعيت لثه های شما بايستی بهبود يابد. هيپرپلازی لثه ناشی از حاملگی بايستی بعد از زايمان، وقتی سطوح هورمونی به مقادير طبيعی برمی گردد، برطرف شود.

خشکی حفره دندان Dry  socket:

التهاب حفره دندان بعد از كشيدن دندان است كه بهبود نخواهد يافت.

نحوه زندگی : مصرف سيگار و قرصهای ضد بارداری خوراكی عوامل خطر محسوب می شوند.

سن ، جنس و ژنتيک : عوامل مهمی نيستند.

بعد از كشيدن دندان، حفره دندان با خون پر می شود. لخته های خون داربست و شبكه ای را برای ترميم حفره فراهم می كنند. اگر لخته بنا به دلايلی از قبيل شستشوی شديد با آب شسته شده و خارج شود يا اگر لخته دچار عفونت شود، استخوان دربرگيرنده حفره می تواند ملتهب شده و شرايطی بنام حفره دندانی خشک يا آلوئوليت بعد از كشيدن دندان ايجاد شود.

حفره دندانی خشک، در حدود یک مورد از هر 25 مورد كشيدن دندان بصورت شايعتری بعد از كشيدن سخت دندان آسای فک تحتانی ايجاد می شود. اين وضعيت مكررا در كسانيكه سيگار مصرف می كنند يا زنانيكه از قرصهای ضد بارداری خوراكی استفاده می كنند، ديده می شود. علايم خشكی حفره دندان ممكن است شامل يک درد شديد ضرباندار 4-2 روز پس از كشيدن دندان كه بطور شايعی به گوشها انتشار پيدا می كند، طعم بد در دهان و تنفس بدبو باشد. حفره دندان ممكن است تنها در قسمتی ترميم شود و گاها ممكن است قطعات كوچكی از استخوان از حفره دندان خارج شود.

 

حوادث لثه

 

اقدامات مؤثر

ممكن است دندانپزشک شما برای پيشگيری از عفونی شدن حفره دندان بعد از كشيدن دندان، آنتی بيوتيک تجويز كند. اگر بعد از چند روز حفره دندان بهبود و ترميم نيافت يا هنوز احساس درد داشتيد، بايستی هر چه سريعتر دندانپزشک خود را ببينيد. در مدت انتظار برای دندانپزشک می توانند برای تسكين علايم از مسكنهای بدون نسخه مانند استامينوفن استفاده كنيد.

برای درمان خشکی حفره دندان، ممكن است دندانپزشک شما در ابتدا حفره دندان را با آب نمک گرم يا يک محلول ضد عفونی كننده رقيق شستشو دهد. سپس وی حفره را با يک خمير ضد عفونی كننده پر می كند. اين درمان هر 3-2 روز تكرار می شود تا زمانيكه حفره دندان شروع به ترميم كند. دندانپزشک ممكن است همچنين به شما پيشنهاد كند تا در منزل با آب نمک داغ دهان را شستشو دهيد تا التهاب كاهش يابد. حفره دندان طی چند روز شروع به ترميم خواهد كرد و ترميم در طی چند هفته تكميل خواهد شد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید